Kosten komen na de investering

Over het algemeen gaat de aanschaf van speciale voertuigen gepaard met grote investeringen. Door de hoogte van de investeringen wordt er met name gekeken naar het aankoopbedrag en in mindere mate naar de bijkomende operationele kosten zoals bijvoorbeeld: reparatie, onderhoud, banden en brandstof.

De operationele kosten zijn sterk te reduceren door heldere afspraken te maken met uw leverancier(s) in de vorm van een Service Level Agreement (SLA) of Price Level Agreement (PLA). Zo heeft u uw afbreukrisico afgedekt en zijn er duidelijke afspraken gemaakt waar een dienstverlener aan moet voldoen.

 
Banner